fredag 30 december 2011

Det är nu som räknas

Om gårdagen hade varit det som hade räknats, vad hade det gjort för skillnad idag? 
Vi vet även att morgondagen kommer, om så även för ett litet tag. 
Vi strävar efter att leva i nuet, att göra de saker som något betyder. 
Sträva efter att må bra, få andra att må, så frågan den min lyder: 

Vill du leva så som du lever idag, även för resten av ditt liv?
Vill du återgå till det som varit, eller framåt ta dina kliv?
Vill du älta det som försiggår i dina tankar, vill du att det ska ta över?
Eller vill du fokusera på det du älskar, följa känslan av det du behöver?
Vill du fastna i den onda tankens kraft, vill du förbli den du är,
förbli den du är, som du är när du inte märker att det egentligen tär?

Kan du tänka dig att ändras, om så bara för en annan?
Kan du tänka dig att offra allt du känner, för bara en gång ta dig samman?
Kan du inse att det som krävs, ibland är det som egentligen krävs minst
Framförallt i den aspekten, om du på samma gång vill göra en vinst. 

Kan du se det framför dig, att allt som gått i kras, 
kommer tillbaka, som ett återuppbyggande ras. 
En uppoffring så liten, men så betydande stor
börjar få liv, växer och gror.
Vill du göra den uppoffringen och sedan stå där en dag
med vetskapen att den som var räddaren, 
det var faktiskt jag?